""

Speed e-bike gebruikers missen auto niet

Uit een onderzoek onder gebruikers van een speed e-bike door QicQ, een conceptstore in Amsterdam van fietsen van Stromer en BMC, blijkt dat de fietsers duurzaam hun auto laten staan, weer of geen weer. 96 mensen vulden voor dit onderzoek anoniem de vragenlijst in. Doordat ze de auto te laten staan, heeft de enquêtegroep het afgelopen jaar 1,7 miljoen kilo C02 en 8 kilo fijn stof bespaard en waren er 96 auto’s minder op de weg.

Speed e-bike gebruikers missen auto niet
Foto: Uit de enquête van QicQ blijkt ook dat 73 procent zegt positievere gedachten te hebben op de fiets dan in de auto. Foto Stromer

De opmars van de speed e-bike is volgens Odette Oostindiën, eigenaresse van QicQ, een stille revolutie. Oostindiën heeft als missie zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk de auto uit te krijgen. Het meest opmerkelijke dat uit de enquête omhoog komt is dat de auto niet wordt gemist. En als de auto gebruikt moet worden omdat het niet anders kan, wordt door 90 procent het fietsen gemist. Een deelnemer zei: “Ik heb zelfs een aversie gekregen tegen autorijden.” Maar liefst 95% geeft aan het reizen met de auto ook als stressvoller te ervaren. File en onbekende reistijd zijn hiervan de belangrijkste redenen.

Ook fietsen met slecht weer

Verder bleek dat regen geen obstakel is. Ook met slecht weer wordt gefietst. Een enkeling geeft aan: ” Als het echt heel hard regent of stormt, pak ik wel eens de auto.” Oostindiën: “Dit is een uitkomst die we wel verwachtten, maar toch leuk is om terug te zien. Het grappige is, wanneer je aan een willekeurige autogebruiker vraagt waarom de fiets niet wordt gepakt, dan komt het (slechte) weer als eerste argument. Ik vind het heel bijzonder om terug te zien dat de mensen die bij ons een speed e-bike hebben gekocht, een trouwe gebruikersgroep blijkt te zijn. Bijzonder omdat het onze missie is om zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk uit de auto te krijgen.”

Stille revolutie

De overheid rekent volgens Oostindiën met oude cijfers van het CBS. Uit eerder onderzoek van het CBS kwam naar voren dat maar 3 procent de fiets pakt bij afstanden boven de 17 km voor woon-/werkverkeer. “Dat onderzoek is uitgevoerd voor de opkomst van de speed e-bike. Cijfers waar de overheid nog wel mee werkt.” De fietsers uit de enquêtegroep van QicQ leggen vier keer per week gemiddeld 25 km woon- /werkverkeer af (met uitschieters naar 40 km), Alle ondervraagden waren voorheen intensieve autogebruikers. Omdat de groep speed e-bikers gestaag groeit, zal de impact van de speed e-bike op bereikbaarheid en leefbaarheid de komende jaren enorm zijn. Oostindiën: “Als het CBS over twee of drie jaar weer onderzoek doet naar mobiliteit, dan zou het mij niet verbazen, dat de 3 procent, 25 procent is geworden. Als de overheid ook nog eens snel met heldere regelgeving komt, en fiscaal stimulerende prikkels, zou dit nog wel eens veel sneller en harder kunnen gaan. En dan moet er ook serieus worden nagedacht over de infrastructuur voor fietsers.”

Positiever denken

Uit de enquête van QicQ blijkt ook dat 73 procent zegt positievere gedachten te hebben op de fiets dan in de auto. En 65 procent voelt zich energieker sinds het gebruik van de speed e-bike. Rond de 60 procent geeft aan sterkere been- en rompspieren te hebben gekregen. “Waar waaieren uw gedachten naar uit in de auto?”, was een van de vragen. Als antwoord op deze vraag werden werk en zorgen het vaakst genoemd. De gedachten op de fiets waaierden vooral uit naar familie, vrienden, en vakantie. Een fietsende ict’er zei: “Als ik niet was gaan fietsen, dan had ik zeker een burn-out gekregen. Ik kon ‘s avonds thuis het werk niet los laten. Ik sliep niet meer. Ik moest iets doen. Nu fiets ik elke dag 40 km heen en terug. De keus om te gaan fietsen is echt mijn redding geweest.”

Bron; Tweewieler